Kloakmesterfirma med brede kompetencer

Kloakmesterfirma med brede kompetencer

Siden 2008 har et velrenommeret dansk firma serviceret de danske kloakker rundt omkring i landet. Firmaet et autoriseret og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, og blandt de mange udbud af serviceydelser, der også retter sig mod private, tilbydes ekspertise, hvis man skal have installeret en ny fedtudskiller, eller hvis der skal bygges nedsivningsanlæg.

  Fedtudskillere som moderne køkkenbrønde

Specielt i restaurationer mv. finder man fedtudskillere. Dette er primært tilfældet, da fedtudskillere er nødvendige, når der arbejdes med store mængder fedt. Tidligere kaldtes fedtudskillere for køkkenbrønde, men i dag er de langt mere effektive. Kloakfirmaet har lang erfaring med installationerne og kan hertil rådgive om den rette tilgang og det rette valg af fedtudskiller. Afhængigt af situationen kan en fedtudskiller både installeres indendørs og udendørs.

Nedsivningsanlægs praktiske egenskaber

Nedsivningsanlæg er i dag det mest udbredte spildevandssystem i åbne landskaber, hvilket skyldes, at det bl.a. de kræver minimal vedligeholdelse. Kort fortalt føres spildevandet fra huset ned til septiktanken, hvor organiske materiale fraskilles. Spildevandet føres videre herfra ned til nedsivningsanlægget, der er en simpel installation, der er fyldt med nøddesten og to drænrør i toppen. Herefter fordeler spildevandet sig i nedsivningsanlægget og siver ned i jorden. Afhængigt af grundvandsspejlet mv. kan det være nødvendigt at tilpasse anlægget til forholdene.

Læs meget mere om nedsivningsanlæg, fedtudskillere og de andre kompetencer, der tilbydes af det autoriserede kloakmesterfirma inde på hjemmesiden.