Opnå effektiv krisestyring gennem risikoanalyse

Risiko analyse

Virksomhed i København har specialiseret sig som konsulenter inden for IT ledelse.

IT ledelse kræver effektiv krisestyring, når eller hvis der opstår en potentiel krise. Når man skal håndtere en potentiel krise, skal man gribe udfordringen an med sund fornuft, hvor den danske virksomhed hjælper med risikovurderinger og beredskabsplaner til effektiv krisestyring.

Risikovurderinger og risikoanalyse er vigtige parametre

Hos Konsulentvirksomheden anvendes ISO31000, der er den generiske standard med retningslinjer omkring risikoanalyse.

Virksomheden hjælper med at analysere forretningsmæssige mål, prioritering og risikoappetit. Forretningsmæssige mål dækker de områder inden for forretningen, som man forsøger at opnå. Prioriteringen som en del af risikovurderingen hjælper med at allokere de ressourcer, der skal bruges til krisestyring, og appetitten skal hjælpe med at fastslå risikovilligheden.

Risikovurderingen tager udgangspunkt i scopet for forretningen, hvor de forskellige risikogrupper analyseres. Der skal således udarbejdes en en vurdering, en evaluering og en mitigering af risikoen.

En risikovurdering som et led i effektiv krisestyring kan hurtigt blive omfattende, men det er samtidigt et område, der ikke bør tages let på.

På konsulentvirksomhedens hjemmeside, kan man læse mere dybdegående om de forskellige områder, hvor man også finder kontaktoplysninger.